Lidmaatschap

Ieder lid kan GRATIS:

Ieder zelfstandige, firma, vereniging, enz. (commerciële publiciteit) kan publiciteit maken in ons tijdschrift of op de website, verdere inlichtingen daaromtrent kunnen bekomen worden bij het secretariaat VGSB ( 051/58 06 78 ) of de bestuursleden van VGSB.

Lidgelden
Steunend lid - geen tijdschrift 5 euro
Lid - ontvangt 4 x per jaar tijdschrift VGSB
- gratis stalpromotie op de website
- gratis melding "Te Koop" in tijdschrift of website
12 euro
Stamboek lid - ontvangt 4x per jaar tijdschrift VGSB
- Gratis stalpromotie op de website
- Gratis melding Te Koop in tijdschrift of website
- kan aan de volledige stamboekwerking ( registratie , mutatie , stamboekkeuring ,enz.) deelnemen via KHV (VGSB stort 15 door naar KHV)
27 euro
Alle lidgelden kunnen gestort worden op:
Reknr.: BE80 7330 4108 4277 met vermelding: "soort lid"